قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارزدیجیتال

حجم بازار

قیمت ریالی

قیمت

آدا کاردانو

4.2888

میلیارد دلار

80,060

تومان
2.9109 $

آیاس

3.4144

میلیارد دلار

172,200

تومان
6.266 $

اتریوم

اتریوم

18.7286

میلیارد دلار

108,400,000

تومان
3,945 $

اتریوم کلاسیک

7.2054

میلیارد دلار

2,012,000

تومان
73.16 $

استلار

0.9326

میلیارد دلار

10,840

تومان
0.3946 $

اوی

0.4716

میلیارد دلار

11,470,000

تومان
417.6 $

بایننس کوین

1.997

میلیارد دلار

13,860,000

تومان
504.0 $

بیت تورنت

0.6844

میلیارد دلار

136.3

تومان
0.004956 $

بیت کوین

بیت کوین

33.0013

میلیارد دلار

1,423,000,000

تومان
51,800 $

بیت کوین کش

3.5305

میلیارد دلار

21,500,000

تومان
779.9 $

پالی گان

1.8145

میلیارد دلار

46,880

تومان
1.6988 $

پولکادات

1.8648

میلیارد دلار

946,700

تومان
34.39 $

تتا

0.4868

میلیارد دلار

226,600

تومان
8.238 $

ترون

1.4187

میلیارد دلار

2,881

تومان
0.10483 $

چین لینک

1.9296

میلیارد دلار

948,600

تومان
34.52 $

دوج کوین

2.4479

میلیارد دلار

8,567

تومان
0.31159 $

ریپل

4.6039

میلیارد دلار

36,320

تومان
1.3216 $

سولانا

3.1455

میلیارد دلار

4,018,000

تومان
146.18 $

شیبایونی

0.2794

میلیارد دلار

0.2050

تومان
0.000007473 $

فایل کوین

4.2551

میلیارد دلار

3,284,000

تومان
116.85 $

کوزاما

0.2018

میلیارد دلار

11,130,000

تومان
404.8 $

لایت کوین

3.8153

میلیارد دلار

6,288,000

تومان
228.71 $

مونرو

میلیارد دلار

تومان
$

وینک

0.102

میلیارد دلار

19.38

تومان
0.0007029 $