کره ی جنوبی قرار است مبادلات ارزی را از دارایی های دیجیتالی ادارات که از آن تحت عنوان “سکه های سیاه ” یا “dark coins” یاد می کند ، منع کند. کمیسیون خدمات مالی اصلاحی (FSC) به طور خاص سکه های خصوصی مانند dash ، monero و zcash را هدف قرار داده است.

ــ این ممنوعیت از مارس 2021 اجرا می شود. در به روزرسانی مقررات ارزی، تحت قانون ویژه ی پرداخت ها ، FSC سکه های خصوصی را به تسهیل فعالیت های پولشویی متهم می کند.

ــ کمیسیون می گوید که ردگیری معاملات مربوط به سکه های خصوصی مانند monero (XMR) یا zcash (ZEC) برای سازمان های اجرای قانون ، از جمله خود کمیسیون دشوار است.

ــ دلیل این امر این است که چنین ارزهای مجازی، عمدتا به منظور پنهان کردن آنها از توجه ناخواسته ، مانند اجرای قانون ، از تکنیک های پیچیده ای برای مخفی کردن سوابق معاملاتی خود استفاده می کنند.

ــ سازمان FSC ، همچنین دستور داده است تا مبادلات ارزی، سیاست های دقیق شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را اجرا کنند. این امر مستلزم آن است که سیستم عامل ها این جزئیات را در برابر اسناد صادر شده توسط دولت مانند شناسنامه یا گذرنامه، بررسی کنند.

ــ صرافی ها باید شش ماه پس از اجرای دستورالعمل ها ، عملیات خود را به مقامات گزارش دهند.

ــ سیستم عامل های کره جنوبی مانند Okex از آن زمان مجبور شده اند، چندین سکه ی خصوصی را از لیست حذف کنند تا با قوانین مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد پولشویی هماهنگ شود.

ــ در ایالات متحده ، اخیراً سرویس درآمد داخلی (IRS) قراردادی به ارزش 1.25 میلیون دلار به شركت Chainalysis و شركت پزشکی قانونی Integra Fec اعطا كرده است تا ابزارهایی را برای آن فراهم كند كه بتواند سكه ی محرمانه محور ، monero را بشكند.