مبادله ی Mainnet با پروتکل غیرمتمرکز فایل کوین، نرم افزار M&A’s Upswing،(عبارت M&A به‌طور کلی به فرآیند تلفیق شرکت و دارایی‌ها از طریق انواع مختلف معاملات مالی اشاره دارد) و نگرانی های مربوط به محیط و اقلیم آقای Tarbert