اخبار ارزهای دیجیتال

4.5 درصد استخراج بیت کوین در ایران اتفاق می افتد.