اگر بیت کوین به 182000 دلار برسد ساتوشی ثروتمند ترین فرد جهان خواهد شد

اگر بیت کوین به 182000 دلار برسد ساتوشی ثروتمند ترین فرد جهان خواهد شد

پیش‌بینی بیت کوین 400000 دلاری

پیش‌بینی بیت کوین 400000 دلاری

میکرواستراتژی آسیا 50 میلیون دلار دیگر در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد

میکرواستراتژی آسیا 50 میلیون دلار دیگر در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد

سرمایه گذاری آمریکای ها در بیت کوین

سرمایه گذاری آمریکای ها در بیت کوین

چه مدت طول می‌کشد تا دوباره بیت کوین 100٪ رشد کند؟!

چه مدت طول می‌کشد تا دوباره بیت کوین 100٪ رشد کند؟!

بیت کوین با 900٪ رشد بهترین عملکرد دهه گذشته را داشته است.

بیت کوین با 900٪ رشد بهترین عملکرد دهه گذشته را داشته است.

مایکرواستراتژی 262 بیت کوین دیگر خرید.

مایکرواستراتژی 262 بیت کوین دیگر خرید.

پسر پیتر شف 100٪ پرتیفو خود را به بیت کوین اختصاص داد

پسر پیتر شف 100٪ پرتیفو خود را به بیت کوین اختصاص داد

حمایت قدرتمند بیت کوین در سطح 47000 دلار

حمایت قدرتمند بیت کوین در سطح 47000 دلار

سرمایه گذار بعدی بیت کوین می تواند Netflix باشد

سرمایه گذار بعدی بیت کوین می تواند Netflix باشد